Adatkezelési Tájékoztató partnereink számára

A Di-Rent Zrt tájékoztatja a gépkocsi szolgáltatást igénybevevő ügyfeleit az általa a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatáról, valamint az ügyfelek jogairól.

1. Az adatkezelők megnevezése:
A Di-Rent Zrt 3516 Miskolc, Forrás utca 2.  Cg.05-10-000647 email cím: info@dirent.hu honlap: https://www.dirent.hu/ 

2. Az adatkezeléssel érintett személyek
A gépkocsik bérlete iránt érdeklődők

3. A kezelt adatok:
Az adatkezelők az érdeklődők következő adatait kezelik:
– név,
– e-mail cím
– telefon
– telefon

4. Az adatkezelés célja:
– az érdeklődők számára a nekik megfelelő ajánlat és szerződés előkészítése

5. Az adatkezelés jogalapja
– A gépkocsi bérlet iránt érdeklődők esetében az Európai Unió 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendeletének (Rendelet) 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, mely szerint személyes adat kezelhető, ha az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
Az adatkezelő az adatok védelme érdekében minden olyan szervezési és technikai intézkedést megtesz, amely az adatkezeléssel kapcsolatos kockázatokat minimálisra csökkentik. Biztosítja, hogy az irányítása alatt dolgozó, az adatokhoz hozzáférő munkatársak az adatokat kizárólag az adatkezelői utasításnak megfelelően kezeljék.

6. Az adatkezelés módja
A gépkocsi iránt érdeklődők a márkakereskedésekben megadják a nevüket e-mail címüket vagy telefonszámukat. Az adatok a Di-Rent Zrt által működtetett adatbázisba kerülnek.

7. Az adatkezelés időtartama
– A gépkocsi bérlet iránt érdeklődők adatait — amennyiben ajánlatkérésre illetőleg szerződéskötésre nem kerül sor — az adatkezelők 2 év után törlik.

8. Adatfeldolgozók igénybevétel
A Di-Rent Zrt adatfeldolgozási feladatok ellátásával szerződésben rögzített módon a következő adatfeldolgozókat bízta meg:
-Unicredit Leasing Hungary Zrt

9. Az érintettek jogai
Az ügyfeleink bármikor jogosultak tájékoztatást kérni a rájuk vonatkozó személyes adatokról, kérhetik a hibás adatok helyesbítését, módosítását.

10. Jogorvoslati lehetőségek
Az ügyfél az adatai kezelésével kapcsolatosan panaszt tehet
Di-Rent Zrt ügyfelei 3516 Miskolc, Forrás utca 2. címre vagy a info@dirent.hu e-mail címre megküldött levélben továbbá a beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C), vagy pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes bíróságon.

11. Az adatvédelmi tisztviselő
Di-Rent Zrt  adatvédelmi tisztviselő neve: Balogh Attila címe: 3516 Miskolc, Forrás utca 2. e-mail címe: info@dirent.hu